Sản phẩm
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SOSCOUGH HERBAL LOZENGES SUGAR FREE

Nhà Sản Xuất: Ampharco U.S.A

Tiêu Chuẩn: GMP

Quy Cách Sản Phẩm: Hộp 10 vỉ kẹp x 1 vỉ x 4 viên

Nhóm Sản Phẩm: Bổ phế

Nhà Sản Xuất: Ampharco U.S.A

Tiêu Chuẩn: GMP

Quy Cách Sản Phẩm: Hộp 10 vỉ kẹp x 1 vỉ x 4 viên

Nhóm Sản Phẩm: Bổ phế

Thông tin sản phẩm

Nhận xét và bình luận

(Vui lòng điền đầy đủ thông tin)

`

Đánh giá sản phẩm: