Hoạt động công ty
Team Building 2012
31/08

Team Building 2012 "AMPHARCO U.S.A Style"

Team building là hoạt động thường xuyên của Ampharco U.S.A được tổ chức hàng năm. Tháng 05 năm 2012, hơn 350 nhân viên của Ampharco U.S.A ...
Xem thêm