Tin tức - Sự kiện

Công ty CP Dược phẩm Ampharco U.S.A thông báo thay đổi địa điểm kinh doanh loại hình cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc

13:20:1526/04/2024

 Kính gửi: Quý cơ quan, đơn vị,

Quý khách hàng, đối tác

 

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A xin trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm kinh doanh loại hình cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc như sau:

  1. Kể từ ngày 17/04/2024, công ty chúng tôi đã dừng kinh doanh loại hình cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc tại địa điểm trụ sở chính ở Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai. 
  1. Công ty chúng tôi đã thông báo việc này tới Cục Quản lý dược (QLD) ngày 19/02/2024. Căn cứ trên thông báo này, Cục QLD đã ra Quyết định số 1043/QĐ-QLD ngày 23/04/2024 để thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (CNĐKKDD) số 860/ÐKKDD-BYT cho loại hình cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc tại địa điểm trụ sở chính ở Đồng Nai.
  1. Toàn bộ hoạt động kinh doanh loại hình cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc của công ty sẽ được chuyển lên địa điểm mới tại Thành phố Hồ Chí Minh (Chi nhánh công ty). Địa điểm này đã được Cục QLD cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) ngày 28/12/2023 và cấp Giấy CNĐKKDD ngày 15/01/2024 cụ thể như sau:

 

THÔNG TIN

ĐỊA ĐIỂM CŨ

ĐỊA ĐIỂM MỚI

Địa chỉ

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai (trụ sở chính)

Lô III, số 20B Ðường số 1, Nhóm CN3, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh (chi nhánh)

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

o  Số: 860/ĐKKDD-BYT

o  Ngày cấp: 03/07/2023

o  Do Bộ y tế cấp

o  Số: 965/ĐKKDD-BYT

o  Ngày cấp: 15/01/2024

o  Do Bộ y tế cấp

Giấy chứng nhận thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP)

o  Số: 144/GCN-QLD

o  Ngày cấp: 01/03/2023

o  Do Cục Quản lý dược cấp.

o  Số: 973/GCN-QLD

o  Ngày cấp: 28/12/2023

o Do Cục Quản lý dược cấp.

Phạm vi kinh doanh

Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc bảo quản ở điều kiện thường.

Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc bảo quản ở điều kiện thường.

 

  1. Các loại hình kinh doanh dược khác của công ty bao gồm loại hình cơ sở sản xuất thuốc và cơ sở bán buôn thuốc tại địa điểm trụ sở chính và chi nhánh là không thay đổi.

 

Trân trọng cảm ơn và kính chào,

 

Xin xem thông báo gốc tại đây