Product
SOSAllergy Syrup

Siro SOSALLERGY® syrup được dùng cho người lớn và trẻ em ≥ 1 tuổi để làm giảm các triệu chứng liên quan đến viêm mũi dị ứng (viêm mũi dị ứng theo mùa, viêm mũi dị ứng kinh niên).

Siro SOSALLERGY® syrup được dùng cho người lớn và trẻ em ≥ 1 tuổi để làm giảm các triệu chứng liên quan đến viêm mũi dị ứng (viêm mũi dị ứng theo mùa, viêm mũi dị ứng kinh niên).

Rating & Comments

`

Product review: