Recruitment
Recruitment

Trình dược viên Kênh Nhà thuốc (Sales Rep OTC)

Thỏa thuận

Trà Vinh

Không giới hạn

Giám sát trình dược Kênh Nhà thuốc/OTC Sales Supervisor

Thỏa thuận

miền Bắc

Không giới hạn

Trưởng phòng Nghiên cứu & Phát Triển (R&D Manager)

Thỏa thuận

Tp.Hồ Chí Minh - Đồng Nai

Không giới hạn

Quản lý Sản phẩm Kênh Bệnh viện ( ETC Product Manager)

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Không giới hạn

Nhân Viên Kiểm soát trong quá trình (QA - IPC)

Thỏa thuận

Đồng Nai

Không giới hạn

Nhân viên Đóng gói Cấp 1 & 2

Thỏa thuận

Đồng Nai

Không giới hạn

Chuyên Viên Công nghệ thông tin (IT - ERP)

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Không giới hạn