Recruitment
Recruitment

CHUYÊN VIÊN MUA HÀNG (Ngành dược phẩm)

Tp.Hồ Chí Minh - Đồng Nai

01/01/1970

TRÌNH DƯỢC VIÊN NHÀ THUỐC ( 04 HCM , 01 Thái Nguyên)

Đồng Tháp

Không giới hạn

CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÒNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DƯỢC

Tp.Hồ Chí Minh - Đồng Nai

Không giới hạn

CHUYÊN VIÊN HSE

Đồng Tháp

Không giới hạn

CHUYÊN VIÊN CONTENT MARKETING

Đồng Tháp

Không giới hạn

ETC PRODUCT MANAGER

Đồng Tháp

Không giới hạn