Product
Ezin APC

Viên nén bao phim màu đỏ cam, hình chữ “C”, hai mặt khum, một mặt có hình mũi tên  , một mặt có logo công ty Ampharco USA  dập trên viên.

Viên nén bao phim màu đỏ cam, hình chữ “C”, hai mặt khum, một mặt có hình mũi tên  , một mặt có logo công ty Ampharco USA  dập trên viên.

Rating & Comments

`

Product review: