Hoạt động nhân sự
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2012
28/07

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2012

Gần 100 Trình Dược Viên toàn quốc đã hào hứng tham gia chương trình đào tạo với chủ đề “Đau” được tổ chức tại Tp.Hồ Chí Minh. Trong hai ngày tham gia...
Xem thêm