Product
MAXXMUCOUS-AC 200 (Capsule)

Viên nang cứng MAXXMUCOUS®-AC 200  được chỉ định để điều trị rối loạn tiết dịch phế quản, đặc biệt là trong các rối loạn phế quản cấp tính: viêm phế quản cấp và đợt cấp của bệnh phổi mạn tính.

Viên nang cứng MAXXMUCOUS®-AC 200  được chỉ định để điều trị rối loạn tiết dịch phế quản, đặc biệt là trong các rối loạn phế quản cấp tính: viêm phế quản cấp và đợt cấp của bệnh phổi mạn tính.

Rating & Comments

`

Product review: