Product
SOSAllergy (Tab)

Viên nén bao phim SOSALLERGY® được dùng cho người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên làm giảm các triệu chứng liên quan đến viêm mũi dị ứng (viêm mũi dị ứng theo mùa, viêm mũi dị ứng kinh niên).

Viên nén bao phim SOSALLERGY® được dùng cho người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên làm giảm các triệu chứng liên quan đến viêm mũi dị ứng (viêm mũi dị ứng theo mùa, viêm mũi dị ứng kinh niên).

Rating & Comments

`

Product review: